RATSAKOOLIALANE TEGEVUS

 

ÜLDISELT:

Sassi Talu  on regulaarselt  korraldanud ratsutamistunde juba aastast 1998.

Sassi Talu ratsakool on privaatne ja  osalejate arv võib olla piiratud. Kvantiteedist tähtsam on siin kvaliteet ja hobuste heaolu.

Ratsakoolialaselt toimuvd treeningud  üldjuhul septemner- mai ( juuni )võimalusel ka augustis. 

Suvel on Sassi Talu avatud  puhke-&treeningkeskusena pakkumaks  ühenädalaseid  pakette. Vabade kohtade korral treeningruppides  pakume  sõiduvõimalust sel ajal  ka oma ratsakooliõpilastele (eelisjärjekorras võistlusspordihuvilistele ja kes on olnud  tublid abilised tallis).

KELLELE :

Sassi Talu on heaks valikuks  kõigile neile, kes soovivad  õppida  ratsutama ja  kes peavad kvaliteeti,turvalisust  ning omandatu  kindlat kinnistumist  tähtsamaks kiirele riskiderohkemale arengule. Siia on teretulnud nii sportlikud ja ka vähemsportlikud hobuhuvilised. 

 TREENINGUD:

Kõige esimeseks eesmärgiks treeningute korraldamisel ei ole kiire areng. Treeningud toimuvad vastavalt ratsaniku, hobuse ja treeneri võimetele selleks, et esmalt oleks ratsutamine nii õpilasele kui ka hobusele võimalikult turvaline.

Esmatähtsaks on  ratsastustöö  hea istaku ja õigete juhtimisvõtete  saavutamiseks.

Meie  ratsainstruktorid korraldavad  kuni kergema L klassi koolisõidutreeninguid, sinnajuurde   hüppetreeninguid algtasemest kuni  ca 100- 110 cm  ja ka maastikusõidutreeninguid. Treeningruppidesse ei planeerita rohkem kui 6 osalejat. Mõningase hinnalisa eest on võimalik planeerida ka väiksemaid  gruppe. 

Veelgi parema  taseme saavutamiseks  korraldatakse lisaks ka treeninguid külalistreeneritega. Omi kogemusi ja näpunäiteid  on jaganud  Eesti tippsportlased- treenerid. Sellised treeningud on üldjuhul kogenud ratsanikele ja võistlusspordihuvilistele.

Meie ratsainstruktoritel on kogemused töötamaks nii väikeste lastega kui ka eakate täiskasvanutega. Korraldame treeninguid eesti- ja inglise keeles. 

 

 TREENINGTINGIMUSED:

Talus on olemas treeningväljak  õues. Plats koosneb kahest osast: liivaplatsist , kus saab harjutada nii kooli- kui ka takistussõitu,väikesest  puudesaluga alast , kus saab mäest  üles-alla sõite  harjutada ja ka  hüppeid üle lihtsamate  maastikutakistuste.  

Talus on olemas ka ratsamaneez 21x47 m  koos vajaliku platsivarustusega.  

Kogemustega ratsanikele  on treeninguid võimalik läbi viia ka vabas looduses  ,kus  on võimalik ratsutada põldudel, mööda ratsaradasid ja mere äärde.  On ka mõned maastikutakistused. 

Soovi korral on talus olemas  ruumid pesemiseks ja riiete vahetamiseks.

Neil, kes aitavad treeningust osalejaid  transpodiga, on võimalus treeningulisi oodates aega veeta meie B.A. R.-Before&After Riding klubihioones.

Nõudlikematel  klientidel on võimalik  ette  tellida lisaks veel toitlustamist, ööbimist  ja kohapeale kutsuda   massööri.

HOBUSED JA PONID :

Sassi Talu hobused on õnnelikud maaelu nautivad hobused.Nad kappavad  suurtes mereäärsetes koplites koos paljude teiste  hobustega. Nende  maksimaalne töökoormus  isegi suvisel tipphoojal on vaid kaks treeningtundi päevas, üks hommikul teine õhtul.

Hobused on läbinud pikaajalise koolitustöö. Noori ja vallatumaid hobuseid õpetavad pikaajaliselt treenerid- ratsastajad, sealt edasi saavad nendega sõita väga heade ratsakogemustega kliendid. Kui hobuse koolitus on kinnistunud ja nad on turvalised nii treeningväljakutel kui ka maastikul, alles siis saavad nad sõidurõõmu pakkuda ka meie vähesemate kogemustega ratsanikele.

Selleks, et hobuseid  jätkuvalt heas korras hoida, sõidavad treenerid - ratsastajad ka vanemaid hobuseid  ehk  " remondivad " neid aegajalt. Mitte kunagi  ei anta kliendile ratsutamiseks probleemset hobust, kes võiks neile teadlikult ohtlik olla. 

"Hobuste park" Sassi Talus on valitud ja soetamisel ei ole lähtutud odavast hinnast. Sassi talu hobused peavad olema ilusad, terved, sõbralikud,kuid samas ka heade sportlike võimetega vähemalt laste- ja harrastusspordi tasemel.

VÕISTLUSED  JA MUUD ÜRITUSED KODUTALLIS :

Oma kohapealse ratsaspordiklubi ja Sassi Talu  eestvedamisel  viiakse  juba mitmendat aastat läbi kohapeal võistlussrarjad  "Audruranna  väike karikas koolisõidus " ja " Audruranna  väike  karikas  taksitussõidus ", mis koosnevad kolmest etapist ajavahemikus  november- juuni. Lisaks korraldatakse  vahelduseks ka  mõni  treeningvõistlus  ja showüritus.  Eriti  oodatud üritus on  jõulushow. Kui huvilisi piisavalt,siis ratsalaager võib samuti olla toredaks ürituseks koolivaheajal.

VÕISTLUSED/ÜRITUSED  VÄLJASPOOL KODUTALLI:

Kui ratsanikel on oskuseid piisavalt, võimaldame  võistlema minna Sassi Talu  hobustega ka võistlustele väljaspool  kodutalli. Kuna  Sassi Talu tegevus on  eelkõige turismi - ja ratsakoolialane, siis  tuleb arvestada sellega, et võistelda Sassi Talu hobustega saab siis, kui planeeritid tundide läbiviimiseks hobuseid on kodus piisavalt.

Võistluste korral tuleb arvestada ka lisakuludega ja vastutusega :  hobusele  võistlustel osalemiseks  vajalikud toimingud ,hobuserent, treeneri päevatasu ,transpordikulud, stardimaksud, söögikulud  jms . 

 Hobust rentides on võistleja ( alla 18. a korral lapseevanem) vastutav hobuse eest ja tasub  võistlustel /transpordil tekkinud haigestumise/vigastuste ravikulud. Kui   hobune hukkub  või  muutub edaspidiselt kasutuskõlbmatuks oma igapäeva tööks, on  rentija  materiaalselt vastutav 100 % juhul kui kahjud on tekkinud hoolimatuse, lohakuse  või pahatahtlikkuse tõttu  ( hobuse väärtuseks on  uue  samaväärse hobuse soetuskulud). 

Võistlusspordiga regulaarselt tegelemine  pole lapsele mõeladv ilma vanemate ajalise abi ja toeta, sest ka transpordi korraldamine, hobuse  hooldamine võistlustel  on võistleja endapoolne. 

 

 TÄHTIS LISAINFO:

- Ratsutamine, vaatamata sellele, et püüame treeninguid läbi viia turvaliselt ,on seotud  riskiga ja talliterritooriumil viibimine ja  treeningutes osalemisne pole täielikult ohutu. Sassi Talu ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite  ega klientide isiklike varade eest. Soovitame  omada  vastavaid kindlustuslepinguid.

- Hobustega tegelemiseks on vajalik  teetanuse vastu vaktsineerimine .

- Sassi Talu ratsakool ei ole  tunnustatud koolitusettevõte. Vastuseks   paljudele peredele, kes tunnevad huvi, kas kulutusi saab tulumaksu deklaratsioonis kajastada, siis seda kahjuks teha ei saa. Sassi  Talu ratsakool tegutseb kui huvialaring.

- Aegajalt  võivad  treeningajad olla muudetud, kui seda nõuab turismialane tegevus või see on vajalik ürituste korraldamiseks Sassi Talu territooriumil või seda nõuab ilmastik jms.